مقایسه کنید
تصویر محصول شومیز آستین گیپور
نام محصول شومیز آستین گیپور
قیمت 68000
توضیح کوتاه کرپ حریر
سایز ها
سایز ۱:دورسینه ۹۵ سانتی متر دورشکم ۹۴ سانتی متر دوربازو ۳۲ سانتی متر
سایز ۲:دورسینه ۹۹ سانتی متر دورشکم ۹۸ سانتی متر دوربازو ۳۴ سانتی متر
سایز ۴:دورسینه ۱۰۷ سانتی متر دورشکم ۱۰۵ سانتی متر دوربازو ۳۶ سانتی متر
سایز ۵:دورسینه ۱۰۹ سانتی متر دورشکم ۱۰۸ سانتی متر دوربازو ۳۸ سانتی متر
برند پادمیرا
وضعیت ناموجود
عملیات